DFF Flyer – POLSKI

Wszystko jest filmem. Tak brzmi motto DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum, znajdujące się w pięknym historycznym budynku nad brzegiem muzeów we Frankfurcie nad Menem. Tematem wystawy stałej DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum ­jest wizja filmowa oraz narracja filmowa: Na pierwszym piętrze muzeum, zwiedzający mają możliwość zapoznania się z historią odkryć różnych aparatów optycznych. Wystawa na piętrze drugim zajmuję się sposobem działania filmu. Trzy wystawy czasowe w roku przybliżają zwiedzającym pojedynczych twórców filmowych oraz poszczególne gatunki filmowe. Zapoznają również z profesją filmową i innymi tematami z tej dziedziny. Dziennie aktualizowany repertuar muzealnego kina prezentuje szeroki wachlarz projekcji kinematografii światowej i to zarówno produkcji aktualnych jak i klasycznych – przeważnie w wersji oryginalnej. Zapoznajcie się Państwo z DFF i doświadczie wszystko, co w obcowaniu z filmem uwielbiacie – a nawet więcej.